Obvestilo o zasebnosti

OBVESTILO O ZASEBNOSTI

 1. O podjetju in pričujočem obvestilu o zasebnosti

Smo LUMULABS, razvoj novih tehnologij, d. o. o., s sedežem na naslovu Grudnovo nabrežje 23, 1000 Ljubljana, Slovenija (v nadaljevanju »LUMULABS« ali »mi«), slovensko podjetje, ki načrtuje in proizvaja digitalne merilnike vpadne svetlobe in barve.

V podjetju LUMULABS vašo zasebnost jemljemo z vso dolžno resnostjo. To obvestilo o zasebnosti (»Obvestilo«) se nanaša na vse osebne podatke, ki jih zbiramo o vas v primeru naročila, nakupa ali uporabe naših izdelkov oziroma storitev, obiska naših spletnih strani, uporabe naših storitev za podporo strankam ali v primeru katere druge interakcije s podjetjem LUMULABS. »Osebni podatki« so katerikoli podatki, ki se nanašajo na katerokoli fizično osebo, katere istovetnost poznamo ali jo lahko poznamo (na vas).

V tem Obvestilu pojasnjujemo, katere osebne podatke zbiramo in kako jih uporabljamo. Zato vas pozivamo, da to Obvestilo pozorno preberete.

 

 1. Katere osebne podatke zbiramo, kako in kdaj, po kateri pravni podlagi in za kakšen namen obdelave ter kako ravnamo z vašimi osebnimi podatki

 

 

Kategorije osebnih podatkov

Osebni podatki 

Namen obdelave

Kdo ima dostop do osebnih podatkov

Pravna podlaga za obdelavo

1

Kontaktni podatki

Polno ime, e-poštni naslov, telefonska številka, domači naslov, mobilna telefonska številka, podatki o plačilni kartici in naslov za dostavo

Izvajanje pogodbenih storitev, kot je npr. dostava blaga, izstavljanje računov, tehnična podpora, storitve za podporo strankam 

LUMULABS in dostavna podjetja

Izvajanje pogodbenih storitev

2

Podatki o aktivnostih

Uporabljamo piškotke, pixel kodo, lokalno shranjene objekte in drugo sledilno tehnologijo za avtomatsko zbiranje podatkov o vaših aktivnostih, kot so npr. vaše iskalne poizvedbe, ogledi strani, datum in čas obiska strani ter drugi podatki v zvezi z uporabo spletne strani podjetja LUMULABS. Zbiramo in lahko uporabimo tudi podatke, ki nam jih posreduje vaš računalnik oziroma mobilna naprava v zvezi z vašo uporabo spletne strani podjetja LUMULABS, kot so npr. tip brskalnika, tip računalnika ali mobilne naprave, jezik brskalnika, IP naslov, mobilni ponudnik, edinstvena identifikacija naprave, lokacija, zahtevana povezava do spletne strani in prejšnja spletna stran. Podatke tudi prejemamo ob vašem ogledu vsebin ali drugi interakciji s spletno stranjo podjetja LUMULABS, tudi če niste ustvarili uporabniškega računa.

Marketing in promocije, oglaševanje, analitika

LUMULABS

Legitimni poslovni interesi, z vašo privolitvijo

3

Komunikacija

E-poštni naslov, ime, zapis vaše komunikacije

Izvajanje pogodbenih storitev, kot je npr. dostava blaga, izstavljanje računov, tehnična podpora, storitve za podporo strankam

LUMULABS

Izvajanje pogodbenih storitev

4

Aktivnosti aplikacije

Zbiramo podatke o dodatkih in nastavitvah aplikacije, strojni opremi, vsebini in povezavah, s katerimi ste ob uporabi naših aplikacij v interakciji. Čeprav se ti podatki zbirajo anonimno, vas z vašo privolitvijo lahko identificiramo s polnim imenom, e-poštnim naslovom in okvirnim podatkom o lokaciji, ki izhaja iz vašega IP naslova take naprave (»GeoIP Data«).

Za boljše razumevanje dostopa do in uporabe naših aplikacij s strani uporabnikov; za oceno in izboljšavo naših aplikacij ter za razvoj novih izdelkov, dodatkov in storitev.

LUMULABS

z vašo privolitvijo

5

Podatki o napravi

Zbiramo podatke o napravi, s katero dostopate do naših storitev, kot so npr. model strojne opreme, operacijski sistem, in različica programske opreme, izbira jezika, edinstvena identifikacija naprave, serijska številka, podatki o mobilnem omrežju, podatki o napakah. Če zbiramo vse ali le del navedenih podatkov, je pogosto odvisno od tipa naprave in njenih nastavitev.

Za zbiranje metričnih podatkov za boljše razumevanje, kako uporabniki dostopajo do naših aplikacij; za oceno in izboljšave aplikacij ter za razvoj novih izdelkov, dodatkov in storitev.

LUMULABS

Legitimni poslovni interesi, z vašo privolitvijo

 

 

 

Večino Osebnih podatkov, ki jih obdelujemo, nam posredujete zavestno, bodisi neposredno ali prek tretjih oseb. Če nam ne želite posredovati osebnih podatkov, ki jih potrebujemo za izvedbo pogodbenih storitev ali za izvrševanje zakonskih dolžnosti, morda storitve, za katero ste zaprosili, ne bomo mogli izvršiti v celoti.

LUMULABS sme tudi zbirati »neosebne podatke«, to so podatki, ki sami po sebi ne omogočajo vaše identifikacije. Taki neosebni podatki so na primer spol, rojstni datum ali poštna številka. Za osebne in neosebne podatke lahko zaprosimo skupaj ali ločeno. Če neosebni podatki so ali so lahko povezani z vašimi osebnimi podatki, se smatrajo kot osebni podatki in se obdelujejo skladno s tem Obvestilom.

 1. Delitev podatkov

Podatki o naših strankah so nam pomembni in jih ne posredujemo tretjim osebam. Podatke o strankah delimo le, kot je navedeno v tem Obvestilu, in le s hčerinskimi podjetji podjetja LUMULABS, ki jih zadeva to Obvestilo ali katerih delovanje je vsaj toliko restriktivno kot po tem Obvestilu.

LUMULABS se poslužuje storitev tretjih oseb, ki so navedene v točki 2. Te tretje osebe vaših osebnih podatkov ne smejo uporabljati za namene promocije.

 1. Varnostni ukrepi in ohranjanje podatkov

Podjetje LUMULABS sprejema ustrezne varnostne ukrepe proti nepooblaščenemu dostopanju do podatkov, proti nepooblaščenim popravkom, razkritju ali uničenju podatkov. Ti ukrepi zajemajo interne preglede načinov zbiranja, hranjenja in obdelovanja podatkov ter varnostnih ukrepov, kakor tudi varnostne ukrepe za fizično varnost pred nepooblaščenim dostopom do sistemov, kjer hranimo osebne podatke. LUMULABS dostop do osebnih podatkov omejuje na svoje zaposlene, ponudnike storitev in posrednike, ki te podatke potrebujejo za delovanje, razvoj in nadgradnjo naših storitev. Ti posamezniki so zavezani k zaupnosti in so v primeru kršitev te zaveze podvrženi disciplinskim ukrepom, med drugim prekinitvi sodelovanja in kazenskemu pregonu. LUMULABS uporablja varnostno tehnologijo SSL za enkripcijo in varovanje vaših osebnih podatkov, vključno z, a ne omejeno na številko plačilne kartice, če nam jo posredujete prek spleta.

LUMULABS je zavezan k varovanju zasebnosti otrok na spletu in varnosti na spletu. Otrokom ne ponujamo nikakršnih izdelkov ali storitev, niti zavestno od otrok, mlajših od 16 let, ne zbiramo osebnih podatkov ali jih prosimo zanje. Vsakršna komunikacija, ki jo identificiramo kot komunikacijo z otrokom, mlajšim od 16 let, bo izbrisana. Starše in skrbnike otrok, mlajših od 16 let, pozivamo, naj redno preverjajo in nadzorujejo otrokovo uporabo spletne pošte in njihove druge aktivnosti na spletu.

LUMULABS shranjuje vaše osebne podatke za čas, ki je potreben za izvedbo storitve oziroma morebitne reklamacije, povezane s to storitvijo ali kupljenim izdelkom. LUMULABS lahko podatke shranjuje dlje, a le na način, da podatkov ni več mogoče povezati z vami. Takoj ko podatki niso več potrebni za zagotovitev storitve, jih LUMULABS izbriše.

Podatke o prometu izbrišemo ali jih pretvorimo v anonimne, ko jih več ne potrebujemo za namen prenosa, oziroma v primeru plačljivih storitev do konca trajanja obdobja, med katerim se lahko obračun zakonito izpodbija ali sprožijo postopki za pridobitev plačila. Podatki o lokaciji se shranjujejo v obsegu in za čas trajanja zagotavljanja storitev z dodano vrednostjo. Podatki o piškotkih, neposrednem trženju in zagotavljanju storitev z dodano vrednostjo (vključno s podatki o prometu, ki se uporabljajo za te namene), se shranjujejo, dokler je to potrebno za zagotavljanje teh aktivnosti oziroma dokler uporabnik ne prekliče soglasja za obdelavo njegovih osebnih podatkov za ta namen.

 1. Mednarodno posredovanje osebnih podatkov

Ker sodelujemo z nekaterimi globalnimi ponudniki storitev, bomo vaše osebne podatke morda posredovali zaupnim tretjim osebam v državah zunaj območja EGS, katerih zakonodaje morda ne pokrivajo varovanja vaših osebnih podatkov na enaki ravni. Kjer je to potrebno, bomo zagotovili delovanje ustreznih varoval v skladu z zahtevami za mednarodni prenos osebnih podatkov po veljavni varnostni zakonodaji. Za prenose osebnih podatkov izven območja EGS uporabljamo mehanizme, ki jih je odobrila Komisija, npr. certifikacijo v okviru zasebnostnega ščita, standardne pogodbene klavzule, certifikacijo in druge mehanizme, ki jih kot varovala predvideva Splošna uredba o varstvu podatkov. Če želite prejeti kopijo teh varoval, vas prosimo, da stopite v stik z nami prek spodaj navedenih kontaktnih podatkov.

Evropska Komisija določa, da nekatere države zunaj območja EU zagotavljajo zadostno stopnjo varovanja podatkov (glej 45. člen Splošne uredbe o varstvu podatkov). Pregled teh držav najdete na tej povezavi.

 1. Katere so vaše pravice?

Ko gre za obdelavo vaših osebnih podatkov, imate določene pravice:

  1. Imate pravico dostopati do svojih podatkov, ki jih zbiramo, prek katerekoli kontaktne možnosti, navedene spodaj. Priskrbeli vam bomo informacijo o tem, ali in katere vaše osebne podatke zbiramo, kakor tudi dodatne informacije, kot so na primer razlog za obdelavo, kategorije osebnih podatkov in morebitne druge informacije, ki bi jih želeli v okviru uveljavljanja svoje pravice. 
  2. V primeru spremembe imena, e-poštnega ali domačega naslova, telefonske številke ali drugih osebnih podatkov oziroma če je kateri od podatkov napačen, lahko zadevni podatek posodobite, popravite ali izpustite, če kontaktirate LUMULABSovo službo za pomoč uporabnikom na naslovu support@lu.mu.
  3. Če se odločite, da ne želite več prejemati novic ali drugih trženjskih e-poštnih sporočil s strani podjetja LUMULABS, nam to sporočite s klikom na povezavo za odjavo od novic v katerem koli sporočilu z novicami ali v trženjskem sporočilu ali nas kontaktirajte na naslov support@lu.mu. Vsakršno soglasje, ki ste nam ga posredovali v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov, lahko prekličete kadarkoli. Preklic pa ne vpliva na zakonitost naše obdelave podatkov, ki je bila izvršena pred preklicem.
  4. Če želite, da LUMULABS vase osebne podatke v celoti izbriše iz svojega Sistema, nam prošnjo za izbris pošljite na naslov support@lu.mu. 
  5. Imate tudi pravico do prenosljivosti podatkov, kar pomeni, da od nas lahko zahtevate svoje osebne podatke v strukturirani obliki v splošni rabi, kakor tudi v strojno berljivi obliki, te podatke pa imate pravico posredovati drugemu upravljavcu.
  6. Imate pravico nasprotovati naši obdelavi vaših osebnih podatkov in lahko od nas zahtevate prenehanje obdelave vaših osebnih podatkov v primerih, ko naša obdelava temelji na legitimnih interesih.
  7. Imate pravico zahtevati omejitev obdelovanja vaših podatkov, kar pomeni, da obdelovanje vaših podatkov prekinemo za določen čas, kar pa nam ne omejuje hrambe vaših osebnih podatkov.
  8. Imate tudi pravico pritožbe nadzornemu organu, ki ga v Sloveniji kontaktirate na spodaj navedeni naslov:

Republika Slovenija

Informacijski pooblaščenec

Zaloška 59

1000 Ljubljana

Telefon: 01 230 97 30

E-pošta: gp.ip@ip-rs.si.

 

 

Zgornje pravice lahko uveljavljate s postopki in metodami, ki jih določa Splošna uredba o varstvu podatkov.

 1. Kako posodabljamo to Obvestilo

To Obvestilo smo pred kratkim posodobili in zamenjuje vse predhodne različice. LUMULABS si pridržuje pravico do spremembe Obvestila kadarkoli, zato ga redno pregledujte. Spremembe in pojasnila stopijo v veljavo v trenutku objave na spletni strani. O spremembah vas bomo obvestili po e-pošti oziroma prek aplikacij, preden bodo stopile v veljavo.

 1. Kako stopite v stik z nami?

Pišete nam lahko na naslov support@lu.mu. 

 

Uporabite lahko tudi spodnji naslov:

Lumulabs d.o.o.

Grudnovo nabrežje 23

1000 Ljubljana

Slovenija